Армянская Ассоциация Радиологов

(закрыть)

Армянская Ассоциация Радиологов

Ահարոնյան Անի Ռոբերտի


Ահարոնյան Անի Ռոբերտի

Личные данные

Специалность Radiologist
Больница Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն
Адресс Armenia, ք. Երևան
Телефон +374 91 49 69 73
Эл почта ani74a@mail.ru

Question to doctor

Dear visitor, here you can e-mail contact with a physician before taking into consideration the future of communication, or any information provided to you by a doctor for site administration is not responsible for.

Наверх