Armenian Association of Radiologists

(close)

Armenian Association of Radiologists

Ահարոնյան Անի Ռոբերտի


Ահարոնյան Անի Ռոբերտի

Personal Information

Speciality Radiologist
Hospital Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն
Address Armenia, ք. Երևան
Phone +374 91 49 69 73
Email ani74a@mail.ru

Question to doctor

Dear visitor, here you can e-mail contact with a physician before taking into consideration the future of communication, or any information provided to you by a doctor for site administration is not responsible for.

Back To Top